(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan :
HorlogeOutlet.online;
Leeuwerik 6, 1722 DP Zuid-Scharwoude;
Telefoonnummer: (0031) (0)72-7111200;
E-mailadres: Info@HorlogeOutlet.online;
Handelsnaam voor Koning online :
KvK-nummer: 83 02 17 95;

Vrijgesteld van Btw.

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

 

— Factuurnummer :

 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en) :

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):


*) Doorhalen wat niet van toepassing is.